Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik van de site. Door het gebruik van onze site, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u akkoord gaat daarmee. Als u niet akkoord met deze gebruiksvoorwaarden gaat, gelieve zich te onthouden van het gebruik van onze website.


VERTROUWEN & DISCLAIMER 

De materialen op onze site zijn voorzien van algemeen informatiegebruik en kan niet worden gebruikt in de vorm van juridisch of ander professioneel advies en mag niet worden ingeroepen als zodanig. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die uit de toegang tot of het vertrouwen op de informatie op deze site voortvloeien kan. Wj sluiten alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade direct of indirect voortvloeit uit gebruik van deze site.


TOEGANG TOT ONZE SITE

Toegang tot onze site wordt toegestaan op een tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor tot wijziging van de service op onze site, zonder kennisgeving. Wij zullen niet aansprakelijk zijn als, om welke reden dan ook, onze site niet beschikbaar is en dit enigerlei gevolgen heeft voor u.


CONTACT VIA ONZE SITE

Wanneer u een aanvraag doet voor het keuren van gereedschap, het huren van een steiger of aanhanger, worden uw ingevulde gegevens met oog op privacy-beleid zorgvuldig gebruikt, teneinde voor dat doel. Wanneer u een reaktie met afspraak voor keuring of huur ontvangt, is dit een bindende afspraak welke u verplicht na te komen.


INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen overal ter wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden aan Steiger Verhuur Lemmer.

Website gebruikersvoorwaarden

My Image